0908 103 558
0911 908 999

Cenník

Náš kompletný cenník nájdete nižsie.

Pre lahšiu orientáciu ponúkame v úvode výber najčastejších položiek z cenníka.
Všetky ceny sú konečné, bez akýchkoľvek ďaľších skrytých doplatkov.

 • D01 – Vstupné komplexné vyšetrenie, plán ošetrenia, karta 40,00 €
 • Vstupné komplexné vyšetrenie zdarma ! Platí v mesiacoch september a október 2019 u MDDr. Bočovej.
 • D02 – Preventívna stomatologická prehliadka – raz ročne 10,00 € (raz ročne zdarma)
 • D90 – Konzultácia – vyšetrenie pac., poradenie, návrh terapie 30,00 €
 • Cena konzultácie bude odrátaná z ceny prípadného prvého ošetrenia.

 • IM1 – Zavedenie implantátu Medentis 500,00 €
 • IM2 – Zavedenie miniimplantátu BICON 700,00 €

 • K04 – Korunka kovokeramická, člen mostíka kovokeramický 250,00 €
 • K06 – Korunka keramická, Zirkonoxid, aj člen 300,00 €
 • K07 – Lítiumdisilikátova korunka Emax 320,00 €

 • E11 – Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 30,00 €
 • E22 – Chirurgická extrakcia zuba 100,00 €
 • E24 – Odstránenie neprerezaného zuba múdrosti 100,00 €
 • E40 – Resekcia koreňového hrotu 100,00 €

 • N58 – Komplexná dentálna hygiena 69,00 €
 • V02 – Dvojplôšková výplň zuba – amalgám 40,00 €
 • V06 – Fotokompozit – dve plôšky 55,00 €
 • V41E – Endodontické ošetrenie za každý kanálik 30,00 €

 

Kompletný cenník

1. Vyšetrenie, administratíva

 • D01 – Vstupné komplexné vyšetrenie, plán ošetrenia, karta 40,00 €

 • D02 – Preventívna stomatologická prehliadka – raz ročne 10,00 €
 • D03 – Cielené stomatologické vyšetrenie 30,00 €

 • D52 – RTG snímka intraorálna 10,00 €
 • D54 – RTG snímka extraorálna – OPG 15,00 €


 • D90 – Konzultácia – vyšetrenie pac., poradenie, návrh terapie 30,00 €
 • Cena konzultácie bude odrátaná z ceny prípadného prvého ošetrenia).

 

2. Profylaxia

 • N03 – Odstránenie zubného kameňa - obe zuboradia spolu 25,00 €
 • N04 – Pieskovanie zubov systémom AIR-FLOW (obe zuboradia spolu) 30,00 €
 • N55 – Lokálna fluorizácia – obe zuboradia 25,00 €
 • N56 – Pečatenie jamôk a fisúr – za každý zub 15,00 €
 • N57 – Vyleštenie pigmentových škvŕn – obe zuboradia spolu 25,00 €

 • N58 – Komplexná dentálna hygiena 69,00 €
 • N59 – Recall dentálna hygiena – kontrolné sedenie, dočistenie 49,00 €
 • N60 – Kontrola dentálnej hygieny u mladistvých – plak detektor, polish 25,00 €
 • P07 – Lokálny výplach - chlorhexidín, hypochlorit, rivanol 10,00 €
 • P05 – Odstránenie miestneho dráždenia 20,00 €
 • DP2 – Drenáž parodontálnych vačkov – za každý zub 10,00 €
 • D93 – Bieliaca vložka do devitálneho zuba 100,00 €
 • D94 – Bielenie zubov ambulantné - BEYOND WHITENING 350,00 €
 • X01 – Inštruktáž pri DH + zubná kefka Curaprox 5460/3960 4,00 €
 • X02 – Inštruktáž pri DH + 3ks medzizubná kefka Curaprox 4,00 €
 • X03 – Inštruktáž pri DH + ústna voda Curasept AD220 8,00 €
 • X04 – Nalepenie dekorácie na zub – Swarowski kryštálik 30,00 €

 

3 Anestézia

 • A01 - Povrchová, slizničná anestéza (Lidocain) 10,00 €
 • A02 – Infiltračná anestéza (Supracain, Ubistezin, Mepivastezin) 10,00 €
 • A03 – Intraligamentárna anestéza 10,00 €
 • A04 – Zvodová anestéza – na n. mandibularis, tuber maxillae 10,00 €
 • A05 – Celková anestézia – prvá hodina 220,00 €
 • A05a – Celková anestézia – každá ďalšia začatá hodina 120,00 €

 

4 Konzervatívna stomatológia

 • V01 – Jednoplôšková výplň zuba – amalgám 30,00 €
 • V02 – Dvojplôšková výplň zuba – amalgám 40,00 €
 • V03 – Trojplôšková výplň zuba – amalgám 50,00 €
 • V04 – Rekonštrukcia zuba z amalgámu 55,00 €

 • V05 – Fotokompozit – jedna plôška 45,00 €
 • V06 – Fotokompozit – dve plôšky 55,00 €
 • V07 – Fotokompozit – tri plôšky 65,00 €
 • V10 – Rekonštrukcia korunky zuba – priama, fotokompozit, fotok.fazeta 70,00 €
 • V11 – Fotokompozitná fazeta cez waxup a šablónu 100,00 €
 • V12 – Bezpreparačné ošetrenie počiatočného kazu systémom ICON 70,00 €

 • V05A – Skloionomérna výplň – jedna plôška 30,00 €
 • V06A – Skloionomérna výplň – dve plôšky 40,00 €
 • V07A - Skloionomérna výplň – tri plôšky 50,00 €
 • V10A – Rekonštrukcia zuba zo skloionoméru 55,00 €

 • V61 – Podložka zo skloionomérneho cementu, Calcimol 5,00 €
 • V62 – Podložka – Adhesor, Carboxy adhesor, 5,00 €


 • V16 – Ošetrenie citlivých zubných plôšok (krčkov) – prvý zub 10,00 €
 • V20 – Provizórna výplň – dočasná, ošetrenie hlbokého kazu 25,00 €

 • V30 – Extirpácia zubnej drene – za každý kanálik 15,00 €
 • V31 – Paliatívne endodontické ošetrenie - trepanácia 30,00 €
 • V70 – Paliatívne endo. oš. – prečistenie, apexlok., Calcipast, provizórium 30,00 €

 • V41E – Endodontické ošetrenie za každý kanálik – Waveone, Guttacore 30,00 €
 • V41M – Mikroskopické prečistenie / spriechodnenie koreňového kanálika 200,00 €
 • V41ME – Mikroskopické endodontické ošetrenie za každý kanálik 200,00 €

 • V43 – Odstránenie starej koreňovej výplne za každý kanálik 20,00 €
 • V50 – Nasadenie kofferdamovej blany – latex / nitril 20,00 €
 • V51 – Nasadenie izolácie Optragate 5,00 €

 • V90 – Zavedenie pulpálneho čapu (prefabrikovaný - sklovlákno, titán) 40,00 €

 

5 Chirurgická stomatológia

 • E01 – Extrakcia dočasného – mliečneho zuba alebo koreňa 20,00 €
 • E11 – Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 30,00 €
 • E12 – Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa 35,00 €
 • E14 – Sutúra poextrakčnej rany 20,00 €
 • E28 – Komplikovaná extrakcia – frontálna oblasť 40,00 €
 • E29 – Komplikovaná extrakcia – molárna oblasť 60,00 €
 • E22 – Chirurgická extrakcia zuba – komplet 100,00 €
 • E24 – Odstránenie neprerezaného zuba múdrosti - komplet 100,00 €
 • E31 – Dekapsulácia zuba múdrosti – skalpel / elektrokauter 30,00 €
 • E40 – Resekcia koreňového hrotu 100,00 €
 • E42 – Resekcia každého ďalšieho hrotu pri viackoreňovom zube 20,00 €
 • E44 – Retrográdna výplň MTA 30,00 €
 • E51 – Zastavenie poextrakčného krvácania 20,00 €
 • E63 – Chirurgická revízia rany, uzáver OA komunikácie 80,00 €
 • E64 – Egalizácia alveolárneho výbežku 100,00 €
 • E71 – Plastika horného vestibula , prehĺbenie dolného vestibula 100,00 €
 • P08 – Frenulektómia 80,00 €
 • C10 – Excízia mäkkých tkanív 60,00 €
 • C40 – Cystektómia 100,00 €
 • C41 – Intraorálna incízia – dentogénneho pôvodu, absces 20,00 €
 • IM1 – Zavedenie implantátu ICX Medentis 500,00 €
 • IM2 – Zavedenie krátkeho implantátu BICON 700,00 €
 • IM7 – Zavedenie miniimplantátu s nadstavbou na stabilizáciu protézy 450,00 €
 • IM4 – Augmentácia kosti pred implantáciou- za jedno impl. miesto 200,00 €
 • IM4b – Augmentácia po malom chir. zákroku, socket preservation 100,00 €
 • IM5 – Explantácia intraoseálneho implantátu 100,00 €
 • IM6 – Sinus lift interný s augmentáciou - za jedno impl. miesto 200,00 €
 • IM8 – Sinus lift otvorený s augmentáciou - za jedno impl. miesto 500,00 €

 

6 Stomatologická protetika

 • F63 – Stiahnutie / rozpílenie pôvodnej fixnej náhrady – za každý pilier 10,00 €
 • F64 – Opätovné nasadenie fixnej náhrady – za každý pilier 10,00 €
 • F65 – Provizórna korunka – razidlová, Structur 20,00 €

 

Fixné náhrady

 • I03 – Inlay koreňová, jeden kanálik, nepriama 150,00 €
 • I07 – Inlay, onlay celokeramická 300,00 €

 • K04 – Korunka kovokeramická, – frézovaná 250,00 €

 • K06 – Korunka celokeramická – Zirkonoxid - frézovaná 300,00 €
 • K07 – Lítiumdisilikátova korunka Emax, IPS EMAX, Trinia 320,00 €

 • K00 – Ochranná dočasná živicová PEEK korunka – frézovaná 60,00 €

 • IM3a – Suprakonštrukcia implantátu ICX – titánova 150,00 €
 • IM3b – Suprakonštrukcia implantátu BICON – titánová 200,00 €
 • IM3c – Suprakonštrukcia individuálna celozirkónová – frézovaná 200,00 €

 

Snímateľné náhrady

 • SN1 – Celková snímateľná náhrada 400,00 €
 • SN3 – Čiastočná snímateľná náhrada 400,00 €

 • SN4 – Celková sním. náhrada fix na 2/4 implantátoch – titán strmeň / Locator 2000,00 €

 • M00 – Medzerník do 4 zubov – štand. mat. 90,00 €
 • SN6 – Skeletová náhrada – štand. mat. 500,00 €
 • SN7 – Dlaha proti bruxizmu 3 mm alebo 4mm 90,00 €

 

Opravy, úpravy, doplnkové výkony

 • R01 – Rebazácia celkovej snímateľnej náhrady 90,00 €
 • R02 – Oprava prasknutej, zlomenej náhrady, vypadnutý zub 50,00 €
 • R03 – Priesvitné podnebie celkovej náhrady, / individuálna výstuž 30,00 €

 

Ceny za ostatné protetické práce budú určené na základe aktuálneho cenníka stomatologického laboratória.

Cenník je platný od 1. 9. 2019
Poskytnutie iných výkonov podľa dohody.

Súkromná nezmluvná špecializovaná ambulancia zubného lekárstva a dentoalveolárnej chirurgie a implantológie.

 • Lovinského 23, 81104 Bratislava
 • 0908 103 558
 • 0911 908 999
 • info@ostertag-dental.sk

Ordinačné hodiny

 • Pondelok8:00 - 16:00
 • Utorok8:00 - 19:00
 • Streda8:00 - 19:00
 • Štvrtok8:00 - 19:00
 • Piatok8:00 - 16:00
 • Víkendzatvorené

Copyright © 2017 - 2019 Dr. Ostertag dental s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.

Created by Danes Creative elements