Cenník

Náš kompletný cenník nájdete nižsie.

Pre lahšiu orientáciu ponúkame v úvode výber najčastejších položiek z cenníka.
Všetky ceny sú konečné, bez akýchkoľvek ďaľších skrytých doplatkov.

 • D01 – Vstupné komplexné vyšetrenie, plán ošetrenia, karta 40,00 €
 • D02 – Preventívna stomatologická prehliadka – raz ročne 20,00 € (raz ročne zdarma)
 • D90 – Konzultácia – vyšetrenie pac., poradenie, návrh terapie 30,00 €

 • IM1 – Zavedenie implantátu Medentis 600,00 €
 • IM2 – Zavedenie miniimplantátu BICON 800,00 €

 • K04 – Korunka kovokeramická, člen mostíka kovokeramický 350,00 €
 • K06 – Korunka keramická, Zirkonoxid, aj člen 400,00 €
 • K07 – Lítiumdisilikátova korunka Emax 450,00 €

 • E11 – Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 50,00 €
 • E22 – Chirurgická extrakcia zuba 200,00 €
 • E24 – Odstránenie neprerezaného zuba múdrosti 200,00 €
 • E40 – Resekcia koreňového hrotu 150,00 €

 • N58 – Komplexná dentálna hygiena 80,00 €
 • V02 – Dvojplôšková výplň zuba – amalgám 70,00 €
 • V06 – Fotokompozit – dve plôšky 95,00 €
 • V41E – Endodontické ošetrenie za každý kanálik 50,00 €

 

Kompletný cenník

1. Vyšetrenie, administratíva

 • D01 – Vstupné komplexné vyšetrenie, plán ošetrenia, karta 40,00 €
 • D02 – Preventívna stomatologická prehliadka – raz ročne 20,00 €
 • D03 – Cielené stomatologické vyšetrenie / vylúčenie fok.infekcie 30,00 €
 • D52 – RTG snímka intraorálna 20,00 €
 • D54 – RTG snímka extraorálna – OPG 20,00 €
 • D90 – Konzultácia – vyšetrenie pac., poradenie, návrh terapie 30,00 €
 • D37 – Krátky administratívny úkon (lek.správa, potvrdenka) 10,00 €
 • D38 – Dlhší administratívny úkon (žiadosť pre poistovňu) 20,00 €

 

2. Profylaxia

 • N03 – Odstránenie zubného kameňa - obe zuboradia spolu 50,00 €
 • N04 – Pieskovanie zubov systémom AIR-FLOW (obe zuboradia spolu) 50,00 €
 • N55 – Lokálna fluorizácia – obe zuboradia 25,00 €
 • N56 – Pečatenie jamôk a fisúr – za každý zub 35,00 €
 • N57 – Vyleštenie pigmentových škvŕn 25,00 €

 • N58 – Komplexná dentálna hygiena 80,00 €
 • N59 – Recall dentálna hygiena – kontrolné sedenie, dočistenie 60,00 €
 • N60 – Kontrola dentálnej hygieny u mladistvých – plak detektor, polish 35,00 €
 • P01 – Komplexné parodontologické ošetrenie 125,00 €
 • P02 – Kontrolné parodontologické ošetrenie 70,00 €
 • P03 – Ošetrenie hlbokého paro vačku – S + RP 25,00 €
 • P07 – Lokálny výplach - chlorhexidín, hypochlorit, - za každý kanál 20,00 €
 • P05 – Odstránenie miestneho dráždenia 50,00 €
 • DP2 – Drenáž parodontálnych vačkov – za každý zub 10,00 €
 • D93 – Bieliaca vložka do devitálneho zuba 100,00 €
 • D94 – Bielenie zubov ambulantné - BEYOND WHITENING 350,00 €
 • X01 – Inštruktáž pri DH + zubná kefka Curaprox 5460/3960 5,00 €
 • X02 – Inštruktáž pri DH + 3ks medzizubná kefka Curaprox 5,00 €
 • X03 – Inštruktáž pri DH + ústna voda Curasept AD220 10,00 €
 • X04 – Nalepenie dekorácie na zub – Swarowski kryštálik 30,00 €
 • X07 – Odber vzoriek DNA / BAKT test 150,00 €

 

3 Anestézia

 • A01 - Povrchová, slizničná anestéza (Lidocain) 15,00 €
 • A02 – Infiltračná anestéza (Supracain, Ubistezin, Mepivastezin) 15,00 €
 • A03 – Intraligamentárna anestéza 15,00 €
 • A04 – Zvodová anestéza – na n. mandibularis, tuber maxillae 15,00 €
 • A05 – Celková anestézia – prvá hodina 240,00 €
 • A05a – Celková anestézia – každá ďalšia začatá hodina 140,00 €

 

4 Konzervatívna stomatológia

 • V01 – Jednoplôšková výplň zuba – amalgám 60,00 €
 • V02 – Dvojplôšková výplň zuba – amalgám 70,00 €
 • V03 – Trojplôšková výplň zuba – amalgám 80,00 €
 • V04 – Rekonštrukcia zuba z amalgámu 90,00 €

 • V05 – Fotokompozit – jedna plôška 80,00 €
 • V06 – Fotokompozit – dve plôšky 95,00 €
 • V07 – Fotokompozit – tri plôšky 110,00 €
 • V10 – Rekonštrukcia korunky zuba – priama 130,00 €
 • V11 – Fotokompozitná fazeta cez waxup a šablónu 130,00 €
 • V12 – Bezpreparačné ošetrenie počiatočného kazu systémom ICON 130,00 €
 • V13 – Pre-endodontická dostavba zuba fotokompozitná 80,00 €
 • V14 – Post-endodontická dostavba pahýla pod korunku 80,00 €

 • V05A – Skloionomérna výplň – jedna plôška 60,00 €
 • V06A – Skloionomérna výplň – dve plôšky 70,00 €
 • V07A - Skloionomérna výplň – tri plôšky 80,00 €
 • V10A – Rekonštrukcia zuba zo skloionoméru 90,00 €

 • V61 – Báza pod výplň, Calcimol, SIC 10,00 €
 • V62 – Báza pod výplň – Adhesor, Carboxy Adhesor 10,00 €
 • V63 – Aplikácia MTA / Biodentin 50,00 €

 • V16 – Ošetrenie citlivých zubných plôšok (krčkov) – prvý zub 20,00 €
 • V20 – Provizórna výplň – dočasná, ošetrenie hlbokého kazu 50,00 €

 • V30 – Extirpácia zubnej drene – za každý kanálik 30,00 €
 • V31 – Paliatívne endodontické ošetrenie - trepanácia 30,00 €
 • V32 – Strojové rozšírenie koreňového kanálika – za každý kanálik 30,00 €
 • V70 – Paliatívne endo. oš. – prečistenie, apexlok., Calcipast, provizórium 30,00 €

 • V41E – Endodontické ošetrenie za každý kanálik – Waveone, Guttacore 50,00 €
 • V41M – Mikroskopické prečistenie / spriechodnenie koreňového kanálika 200,00 €
 • V41ME – Mikroskopické endodontické ošetrenie za každý kanálik 200,00 €

 • V411 – Jednorázové kompletné endodontické ošetrenie 1 kanálikový zub 170,00 €
 • V412 – Jednorázové kompletné endodontické ošetrenie 2 kanálikový zub 200,00 €
 • V413 – Jednorázové kompletné endodontické ošetrenie 3 kanálikový zub 230,00 €
 • V414 – Jednorázové kompletné endodontické ošetrenie 4 kanálikový zub 260,00 €

 • V43 – Odstránenie starej koreňovej výplne za každý kanálik 30,00 €
 • V50 – Nasadenie kofferdamovej blany – latex / nitril 20,00 €
 • V51 – Nasadenie izolácie Optragate 10,00 €
 • V90 – Zavedenie pulpálneho čapu (prefabrikovaný - sklovlákno, titán) 60,00 €

 

5 Chirurgická stomatológia

 • E01 – Extrakcia dočasného – mliečneho zuba alebo koreňa 40,00 €
 • E11 – Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 50,00 €
 • E12 – Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa 70,00 €
 • E14 – Sutúra poextrakčnej rany 30,00 €
 • E28 – Komplikovaná extrakcia – frontálna oblasť 80,00 €
 • E29 – Komplikovaná extrakcia – molárna oblasť 100,00 €
 • E22 – Chirurgická extrakcia zuba – komplet 200,00 €
 • E24 – Odstránenie neprerezaného zuba múdrosti - komplet 200,00 €
 • E31 – Dekapsulácia zuba múdrosti – skalpel / elektrokauter 30,00 €
 • E40 – Resekcia koreňového hrotu 150,00 €
 • E42 – Resekcia každého ďalšieho hrotu pri viackoreňovom zube 20,00 €
 • E44 – Retrográdna výplň MTA / Biodentin 50,00 €
 • E51 – Lokálna hemostáza – Gelaspon, Hemostat pulvis 30,00 €
 • E63 – Chirurgická revízia rany, uzáver OA komunikácie 150,00 €
 • E64 – Egalizácia alveolárneho výbežku 150,00 €
 • E71 – Plastika horného vestibula , prehĺbenie dolného vestibula 150,00 €
 • P08 – Frenulektómia 150,00 €
 • C10 – Excízia mäkkých tkanív 60,00 €
 • C11 – Gingivektómia elektrokauterom 30,00 €
 • C40 – Cystektómia 150,00 €
 • C41 – Intraorálna incízia – dent. pôvodu, absces, otvorenie impl. 30,00 €

 • IM1 – Zavedenie implantátu ICX Medentis 600,00 €
 • IM2 – Zavedenie krátkeho implantátu BICON 800,00 €
 • IM7 – Zavedenie miniimplantátu s nadstavbou na stabilizáciu protézy 450,00 €
 • IM4 – Augmentácia kosti pred implantáciou- za jedno impl. miesto 200,00 €
 • IM4b – Augmentácia po malom chir. zákroku, socket preservation 100,00 €
 • IM5 – Explantácia intraoseálneho implantátu 150,00 €
 • IM6 – Sinus lift interný s augmentáciou - za jedno impl. miesto 200,00 €
 • IM8 – Sinus lift otvorený s augmentáciou - za jedno impl. miesto 500,00 €
 • IM9 – Zavedenie vhojovacieho valčeka 60,00 €

 

6 Stomatologická protetika

 • F63 – Stiahnutie / rozpílenie pôvodnej fixnej náhrady – za každý pilier 30,00 €
 • F64 – Opätovné nasadenie fixnej náhrady – za každý pilier 40,00 €
 • F65 – Provizórna korunka – razidlová, Structur 30,00 €
 • F66 – Odtlačky pre anatomické modely + vyhotovenie modelov 40,00 €
 • F67 – Odtlačky alginátové 40,00 €
 • F68 – Odtlačky silikónové 100,00 €
 • F69 – Digitálny intraorálny sken – farebný 100,00 €
 • F70 – Registrácia zhryzu 40,00 €
 • F71 – Protetická preparácia zuba – za každý pahýl 100,00 €

 

Fixné náhrady

 • I03 – Inlay koreňová, jeden kanálik, nepriama 150,00 €
 • I07 – Inlay, onlay celokeramická 300,00 €
 • K04 – Korunka kovokeramická, – frézovaná 350,00 €
 • K06 – Korunka celokeramická – Zirkonoxid - frézovaná 400,00 €
 • K07 – Lítiumdisilikátova korunka Emax, IPS EMAX, Trinia 450,00 €
 • K08 – Korunka na implantát 450,00 €
 • K00 – Ochranná dočasná živicová PEEK korunka – frézovaná 60,00 €
 • IM3a – Suprakonštrukcia implantátu ICX – titánova 200,00 €
 • IM3b – Suprakonštrukcia implantátu BICON – titánová 250,00 €
 • IM3c – Suprakonštrukcia individuálna celozirkónová – frézovaná 250,00 €
 • IM3d – Suprakonštrukcia MULTIUNIT 300,00 €

 

Snímateľné náhrady

 • SN1 – Celková snímateľná náhrada 500,00 €
 • SN3 – Čiastočná snímateľná náhrada 500,00 €
 • SN4 – Celková sním. náhrada fix na 2/4 implantátoch – titán strmeň / Locator 2500,00 €

 • M00 – Medzerník do 4 zubov – štand. mat. 200,00 €
 • SN6 – Skeletová náhrada – štand. mat. 1000,00 €
 • SN7 – Dlaha proti bruxizmu 3 mm alebo 4mm 200,00 €

 

Opravy, úpravy, doplnkové výkony

 • R01 – Rebazácia celkovej snímateľnej náhrady 200,00 €
 • R02 – Oprava prasknutej, zlomenej náhrady, vypadnutý zub 100,00 €
 • R03 – Priesvitné podnebie celkovej náhrady, / individuálna výstuž 100,00 €

 

Ceny za ostatné protetické práce budú určené na základe aktuálneho cenníka stomatologického laboratória.

Cenník je platný od 1.1.2024
Poskytnutie iných výkonov podľa dohody.Súkromná nezmluvná špecializovaná ambulancia zubného lekárstva a dentoalveolárnej chirurgie a implantológie.

Ordinačné hodiny

 • Pondelok8:00 - 16:00
 • Utorok8:00 - 16:00
 • Streda11:00 - 19:00
 • Štvrtok11:00 - 19:00
 • Piatok8:00 - 12:00
 • Víkendzatvorené

© 2017 - 2024 Dr. Ostertag dental s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.

Created by WebSpa.