Cenník

Náš kompletný cenník nájdete nižsie.

Pre lahšiu orientáciu ponúkame v úvode výber najčastejších položiek z cenníka.
Všetky ceny sú konečné, bez akýchkoľvek ďaľších skrytých doplatkov.

 • D01 – Vstupné komplexné vyšetrenie, plán ošetrenia, karta 40,00 €
 • D02 – Preventívna stomatologická prehliadka – raz ročne 20,00 € (raz ročne zdarma)
 • D90 – Konzultácia – vyšetrenie pac., poradenie, návrh terapie 30,00 €

 • IM1 – Zavedenie implantátu Medentis 600,00 €
 • IM2 – Zavedenie miniimplantátu BICON 800,00 €

 • K04 – Korunka kovokeramická, člen mostíka kovokeramický 300,00 €
 • K06 – Korunka keramická, Zirkonoxid, aj člen 400,00 €
 • K07 – Lítiumdisilikátova korunka Emax 420,00 €

 • E11 – Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 50,00 €
 • E22 – Chirurgická extrakcia zuba od 150,00 €
 • E24 – Odstránenie neprerezaného zuba múdrosti od 150,00 €
 • E40 – Resekcia koreňového hrotu 150,00 €

 • N58 – Komplexná dentálna hygiena 70,00 €
 • V02 – Dvojplôšková výplň zuba – amalgám 60,00 €
 • V06 – Fotokompozit – dve plôšky 85,00 €
 • V41E – Endodontické ošetrenie za každý kanálik 50,00 €

 

Kompletný cenník

1. Vyšetrenie, administratíva

 • D01 – Vstupné komplexné vyšetrenie, plán ošetrenia, karta 40,00 €

 • D02 – Preventívna stomatologická prehliadka – raz ročne 20,00 €
 • D03 – Cielené stomatologické vyšetrenie 30,00 €

 • D52 – RTG snímka intraorálna 20,00 €
 • D54 – RTG snímka extraorálna – OPG 20,00 €


 • D90 – Konzultácia – vyšetrenie pac., poradenie, návrh terapie 30,00 €

 

2. Profylaxia

 • N03 – Odstránenie zubného kameňa - obe zuboradia spolu 40,00 €
 • N04 – Pieskovanie zubov systémom AIR-FLOW (obe zuboradia spolu) 40,00 €
 • N55 – Lokálna fluorizácia – obe zuboradia 25,00 €
 • N56 – Pečatenie jamôk a fisúr – za každý zub 15,00 €
 • N57 – Vyleštenie pigmentových škvŕn – obe zuboradia spolu 25,00 €

 • N58 – Komplexná dentálna hygiena 70,00 €
 • N59 – Recall dentálna hygiena – kontrolné sedenie, dočistenie 50,00 €
 • N60 – Kontrola dentálnej hygieny u mladistvých – plak detektor, polish 25,00 €
 • P07 – Lokálny výplach - chlorhexidín, hypochlorit, rivanol 20,00 €
 • P05 – Odstránenie miestneho dráždenia 50,00 €
 • DP2 – Drenáž parodontálnych vačkov – za každý zub 10,00 €
 • D93 – Bieliaca vložka do devitálneho zuba 100,00 €
 • D94 – Bielenie zubov ambulantné - BEYOND WHITENING 350,00 €
 • X01 – Inštruktáž pri DH + zubná kefka Curaprox 5460/3960 5,00 €
 • X02 – Inštruktáž pri DH + 3ks medzizubná kefka Curaprox 5,00 €
 • X03 – Inštruktáž pri DH + ústna voda Curasept AD220 10,00 €
 • X04 – Nalepenie dekorácie na zub – Swarowski kryštálik 30,00 €

 

3 Anestézia

 • A01 - Povrchová, slizničná anestéza (Lidocain) 10,00 €
 • A02 – Infiltračná anestéza (Supracain, Ubistezin, Mepivastezin) 10,00 €
 • A03 – Intraligamentárna anestéza 10,00 €
 • A04 – Zvodová anestéza – na n. mandibularis, tuber maxillae 10,00 €
 • A05 – Celková anestézia – prvá hodina 240,00 €
 • A05a – Celková anestézia – každá ďalšia začatá hodina 140,00 €

 

4 Konzervatívna stomatológia

 • V01 – Jednoplôšková výplň zuba – amalgám 50,00 €
 • V02 – Dvojplôšková výplň zuba – amalgám 60,00 €
 • V03 – Trojplôšková výplň zuba – amalgám 70,00 €
 • V04 – Rekonštrukcia zuba z amalgámu 80,00 €

 • V05 – Fotokompozit – jedna plôška 70,00 €
 • V06 – Fotokompozit – dve plôšky 85,00 €
 • V07 – Fotokompozit – tri plôšky 100,00 €
 • V10 – Rekonštrukcia korunky zuba – priama 120,00 €
 • V11 – Fotokompozitná fazeta cez waxup a šablónu 100,00 €
 • V12 – Bezpreparačné ošetrenie počiatočného kazu systémom ICON 100,00 €
 • V13 – Pre-endodontická dostavba zuba fotokompozitná 70,00 €
 • V14 – Post-endodontická dostavba pahýla pod korunku 70,00 €

 • V05A – Skloionomérna výplň – jedna plôška 50,00 €
 • V06A – Skloionomérna výplň – dve plôšky 60,00 €
 • V07A - Skloionomérna výplň – tri plôšky 70,00 €
 • V10A – Rekonštrukcia zuba zo skloionoméru 80,00 €

 • V61 – Podložka zo skloionomérneho cementu, Calcimol 10,00 €
 • V62 – Podložka – Adhesor, Carboxy adhesor 10,00 €
 • V63 – Aplikácia MTA 30,00 €


 • V16 – Ošetrenie citlivých zubných plôšok (krčkov) – prvý zub 20,00 €
 • V20 – Provizórna výplň – dočasná, ošetrenie hlbokého kazu 40,00 €

 • V30 – Extirpácia zubnej drene – za každý kanálik 30,00 €
 • V31 – Paliatívne endodontické ošetrenie - trepanácia 30,00 €
 • V70 – Paliatívne endo. oš. – prečistenie, apexlok., Calcipast, provizórium 30,00 €

 • V41E – Endodontické ošetrenie za každý kanálik – Waveone, Guttacore 50,00 €
 • V41M – Mikroskopické prečistenie / spriechodnenie koreňového kanálika 200,00 €
 • V41ME – Mikroskopické endodontické ošetrenie za každý kanálik 200,00 €

 • V411 – Jednorázové kompletné endodontické ošetrenie 1 kanálikový zub 110,00 €
 • V412 – Jednorázové kompletné endodontické ošetrenie 2 kanálikový zub 140,00 €
 • V413 – Jednorázové kompletné endodontické ošetrenie 3 kanálikový zub 160,00 €
 • V414 – Jednorázové kompletné endodontické ošetrenie 4 kanálikový zub 175,00 €

 • V43 – Odstránenie starej koreňovej výplne za každý kanálik 30,00 €
 • V50 – Nasadenie kofferdamovej blany – latex / nitril 20,00 €
 • V51 – Nasadenie izolácie Optragate 10,00 €

 • V90 – Zavedenie pulpálneho čapu (prefabrikovaný - sklovlákno, titán) 40,00 €

 

5 Chirurgická stomatológia

 • E01 – Extrakcia dočasného – mliečneho zuba alebo koreňa 40,00 €
 • E11 – Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 50,00 €
 • E12 – Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa 70,00 €
 • E14 – Sutúra poextrakčnej rany 30,00 €
 • E28 – Komplikovaná extrakcia – frontálna oblasť 80,00 €
 • E29 – Komplikovaná extrakcia – molárna oblasť 100,00 €
 • E22 – Chirurgická extrakcia zuba – komplet od 150,00 €
 • E24 – Odstránenie neprerezaného zuba múdrosti - komplet od 150,00 €
 • E31 – Dekapsulácia zuba múdrosti – skalpel / elektrokauter 30,00 €
 • E40 – Resekcia koreňového hrotu 150,00 €
 • E42 – Resekcia každého ďalšieho hrotu pri viackoreňovom zube 20,00 €
 • E44 – Retrográdna výplň MTA 30,00 €
 • E51 – Zastavenie poextrakčného krvácania 30,00 €
 • E63 – Chirurgická revízia rany, uzáver OA komunikácie 150,00 €
 • E64 – Egalizácia alveolárneho výbežku 150,00 €
 • E71 – Plastika horného vestibula , prehĺbenie dolného vestibula 150,00 €
 • P08 – Frenulektómia 150,00 €
 • C10 – Excízia mäkkých tkanív 60,00 €
 • C11 – Gingivektómia elektrokauterom 30,00 €
 • C40 – Cystektómia 150,00 €
 • C41 – Intraorálna incízia – dentogénneho pôvodu, absces 30,00 €
 • IM1 – Zavedenie implantátu ICX Medentis 600,00 €
 • IM2 – Zavedenie krátkeho implantátu BICON 800,00 €
 • IM7 – Zavedenie miniimplantátu s nadstavbou na stabilizáciu protézy 450,00 €
 • IM4 – Augmentácia kosti pred implantáciou- za jedno impl. miesto 200,00 €
 • IM4b – Augmentácia po malom chir. zákroku, socket preservation 100,00 €
 • IM5 – Explantácia intraoseálneho implantátu 150,00 €
 • IM6 – Sinus lift interný s augmentáciou - za jedno impl. miesto 200,00 €
 • IM8 – Sinus lift otvorený s augmentáciou - za jedno impl. miesto 500,00 €

 

6 Stomatologická protetika

 • F63 – Stiahnutie / rozpílenie pôvodnej fixnej náhrady – za každý pilier 30,00 €
 • F64 – Opätovné nasadenie fixnej náhrady – za každý pilier 30,00 €
 • F65 – Provizórna korunka – razidlová, Structur 20,00 €
 • F66 – Odtlačky pre anatomické modely + vyhotovenie modelov 40,00 €

 

Fixné náhrady

 • I03 – Inlay koreňová, jeden kanálik, nepriama 150,00 €
 • I07 – Inlay, onlay celokeramická 300,00 €

 • K04 – Korunka kovokeramická, – frézovaná 300,00 €

 • K06 – Korunka celokeramická – Zirkonoxid - frézovaná 400,00 €
 • K07 – Lítiumdisilikátova korunka Emax, IPS EMAX, Trinia 420,00 €

 • K00 – Ochranná dočasná živicová PEEK korunka – frézovaná 60,00 €

 • IM3a – Suprakonštrukcia implantátu ICX – titánova 150,00 €
 • IM3b – Suprakonštrukcia implantátu BICON – titánová 200,00 €
 • IM3c – Suprakonštrukcia individuálna celozirkónová – frézovaná 200,00 €

 

Snímateľné náhrady

 • SN1 – Celková snímateľná náhrada 500,00 €
 • SN3 – Čiastočná snímateľná náhrada 500,00 €

 • SN4 – Celková sním. náhrada fix na 2/4 implantátoch – titán strmeň / Locator 2000,00 €

 • M00 – Medzerník do 4 zubov – štand. mat. 200,00 €
 • SN6 – Skeletová náhrada – štand. mat. 800,00 €
 • SN7 – Dlaha proti bruxizmu 3 mm alebo 4mm 200,00 €

 

Opravy, úpravy, doplnkové výkony

 • R01 – Rebazácia celkovej snímateľnej náhrady 200,00 €
 • R02 – Oprava prasknutej, zlomenej náhrady, vypadnutý zub 100,00 €
 • R03 – Priesvitné podnebie celkovej náhrady, / individuálna výstuž 100,00 €

 

Ceny za ostatné protetické práce budú určené na základe aktuálneho cenníka stomatologického laboratória.

Cenník je platný od 15. 10. 2021
Poskytnutie iných výkonov podľa dohody.

Súkromná nezmluvná špecializovaná ambulancia zubného lekárstva a dentoalveolárnej chirurgie a implantológie.

Ordinačné hodiny

 • Pondelok8:00 - 16:00
 • Utorok8:00 - 16:00
 • Streda11:00 - 19:00
 • Štvrtok11:00 - 19:00
 • Piatok8:00 - 12:00
 • Víkendzatvorené

Copyright © 2017 - 2020 Dr. Ostertag dental s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.

Created by Danes Creative elements