Cenník

Náš kompletný cenník nájdete nižsie.

Pre lahšiu orientáciu ponúkame v úvode výber najčastejších položiek z cenníka.
Všetky ceny sú konečné, bez akýchkoľvek ďaľších skrytých doplatkov.

 • D01 – Vstupné komplexné vyšetrenie, plán ošetrenia, karta 40,00 €
 • D02 – Preventívna stomatologická prehliadka – raz ročne 10,00 € (raz ročne zdarma)
 • D90 – Konzultácia – vyšetrenie pac., poradenie, návrh terapie 30,00 €

 • IM1 – Zavedenie implantátu Medentis 600,00 €
 • IM2 – Zavedenie miniimplantátu BICON 800,00 €

 • K04 – Korunka kovokeramická, člen mostíka kovokeramický 250,00 €
 • K06 – Korunka keramická, Zirkonoxid, aj člen 300,00 €
 • K07 – Lítiumdisilikátova korunka Emax 320,00 €

 • E11 – Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 40,00 €
 • E22 – Chirurgická extrakcia zuba 150,00 €
 • E24 – Odstránenie neprerezaného zuba múdrosti 150,00 €
 • E40 – Resekcia koreňového hrotu 120,00 €

 • N58 – Komplexná dentálna hygiena 69,00 €
 • V02 – Dvojplôšková výplň zuba – amalgám 40,00 €
 • V06 – Fotokompozit – dve plôšky 75,00 €
 • V41E – Endodontické ošetrenie za každý kanálik 30,00 €

 

Kompletný cenník

1. Vyšetrenie, administratíva

 • D01 – Vstupné komplexné vyšetrenie, plán ošetrenia, karta 40,00 €

 • D02 – Preventívna stomatologická prehliadka – raz ročne 10,00 €
 • D03 – Cielené stomatologické vyšetrenie 30,00 €

 • D52 – RTG snímka intraorálna 10,00 €
 • D54 – RTG snímka extraorálna – OPG 20,00 €


 • D90 – Konzultácia – vyšetrenie pac., poradenie, návrh terapie 30,00 €
 • Cena konzultácie bude odrátaná z ceny prípadného prvého ošetrenia).

 

2. Profylaxia

 • N03 – Odstránenie zubného kameňa - obe zuboradia spolu 25,00 €
 • N04 – Pieskovanie zubov systémom AIR-FLOW (obe zuboradia spolu) 30,00 €
 • N55 – Lokálna fluorizácia – obe zuboradia 25,00 €
 • N56 – Pečatenie jamôk a fisúr – za každý zub 15,00 €
 • N57 – Vyleštenie pigmentových škvŕn – obe zuboradia spolu 25,00 €

 • N58 – Komplexná dentálna hygiena 69,00 €
 • N59 – Recall dentálna hygiena – kontrolné sedenie, dočistenie 49,00 €
 • N60 – Kontrola dentálnej hygieny u mladistvých – plak detektor, polish 25,00 €
 • P07 – Lokálny výplach - chlorhexidín, hypochlorit, rivanol 10,00 €
 • P05 – Odstránenie miestneho dráždenia 20,00 €
 • DP2 – Drenáž parodontálnych vačkov – za každý zub 10,00 €
 • D93 – Bieliaca vložka do devitálneho zuba 100,00 €
 • D94 – Bielenie zubov ambulantné - BEYOND WHITENING 350,00 €
 • X01 – Inštruktáž pri DH + zubná kefka Curaprox 5460/3960 4,00 €
 • X02 – Inštruktáž pri DH + 3ks medzizubná kefka Curaprox 4,00 €
 • X03 – Inštruktáž pri DH + ústna voda Curasept AD220 8,00 €
 • X04 – Nalepenie dekorácie na zub – Swarowski kryštálik 30,00 €

 

3 Anestézia

 • A01 - Povrchová, slizničná anestéza (Lidocain) 10,00 €
 • A02 – Infiltračná anestéza (Supracain, Ubistezin, Mepivastezin) 10,00 €
 • A03 – Intraligamentárna anestéza 10,00 €
 • A04 – Zvodová anestéza – na n. mandibularis, tuber maxillae 10,00 €
 • A05 – Celková anestézia – prvá hodina 220,00 €
 • A05a – Celková anestézia – každá ďalšia začatá hodina 120,00 €

 

4 Konzervatívna stomatológia

 • V01 – Jednoplôšková výplň zuba – amalgám 30,00 €
 • V02 – Dvojplôšková výplň zuba – amalgám 40,00 €
 • V03 – Trojplôšková výplň zuba – amalgám 50,00 €
 • V04 – Rekonštrukcia zuba z amalgámu 55,00 €

 • V05 – Fotokompozit – jedna plôška 60,00 €
 • V06 – Fotokompozit – dve plôšky 75,00 €
 • V07 – Fotokompozit – tri plôšky 90,00 €
 • V10 – Rekonštrukcia korunky zuba – priama 110,00 €
 • V11 – Fotokompozitná fazeta cez waxup a šablónu 100,00 €
 • V12 – Bezpreparačné ošetrenie počiatočného kazu systémom ICON 70,00 €
 • V13 – Pre-endodontická dostavba zuba fotokompozitná 50,00 €
 • V14 – Post-endodontická dostavba pahýla pod korunku 50,00 €

 • V05A – Skloionomérna výplň – jedna plôška 30,00 €
 • V06A – Skloionomérna výplň – dve plôšky 40,00 €
 • V07A - Skloionomérna výplň – tri plôšky 50,00 €
 • V10A – Rekonštrukcia zuba zo skloionoméru 55,00 €

 • V61 – Podložka zo skloionomérneho cementu, Calcimol 5,00 €
 • V62 – Podložka – Adhesor, Carboxy adhesor 5,00 €
 • V63 – Aplikácia MTA 30,00 €


 • V16 – Ošetrenie citlivých zubných plôšok (krčkov) – prvý zub 10,00 €
 • V20 – Provizórna výplň – dočasná, ošetrenie hlbokého kazu 25,00 €

 • V30 – Extirpácia zubnej drene – za každý kanálik 15,00 €
 • V31 – Paliatívne endodontické ošetrenie - trepanácia 30,00 €
 • V70 – Paliatívne endo. oš. – prečistenie, apexlok., Calcipast, provizórium 30,00 €

 • V41E – Endodontické ošetrenie za každý kanálik – Waveone, Guttacore 30,00 €
 • V41M – Mikroskopické prečistenie / spriechodnenie koreňového kanálika 200,00 €
 • V41ME – Mikroskopické endodontické ošetrenie za každý kanálik 200,00 €

 • V411 – Jednorázové kompletné endodontické ošetrenie 1 kanálikový zub 110,00 €
 • V412 – Jednorázové kompletné endodontické ošetrenie 2 kanálikový zub 140,00 €
 • V413 – Jednorázové kompletné endodontické ošetrenie 3 kanálikový zub 160,00 €
 • V414 – Jednorázové kompletné endodontické ošetrenie 4 kanálikový zub 175,00 €

 • V43 – Odstránenie starej koreňovej výplne za každý kanálik 20,00 €
 • V50 – Nasadenie kofferdamovej blany – latex / nitril 20,00 €
 • V51 – Nasadenie izolácie Optragate 5,00 €

 • V90 – Zavedenie pulpálneho čapu (prefabrikovaný - sklovlákno, titán) 40,00 €

 

5 Chirurgická stomatológia

 • E01 – Extrakcia dočasného – mliečneho zuba alebo koreňa 30,00 €
 • E11 – Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 40,00 €
 • E12 – Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa 50,00 €
 • E14 – Sutúra poextrakčnej rany 20,00 €
 • E28 – Komplikovaná extrakcia – frontálna oblasť 60,00 €
 • E29 – Komplikovaná extrakcia – molárna oblasť 80,00 €
 • E22 – Chirurgická extrakcia zuba – komplet 150,00 €
 • E24 – Odstránenie neprerezaného zuba múdrosti - komplet 150,00 €
 • E31 – Dekapsulácia zuba múdrosti – skalpel / elektrokauter 30,00 €
 • E40 – Resekcia koreňového hrotu 120,00 €
 • E42 – Resekcia každého ďalšieho hrotu pri viackoreňovom zube 20,00 €
 • E44 – Retrográdna výplň MTA 30,00 €
 • E51 – Zastavenie poextrakčného krvácania 20,00 €
 • E63 – Chirurgická revízia rany, uzáver OA komunikácie 80,00 €
 • E64 – Egalizácia alveolárneho výbežku 100,00 €
 • E71 – Plastika horného vestibula , prehĺbenie dolného vestibula 100,00 €
 • P08 – Frenulektómia 80,00 €
 • C10 – Excízia mäkkých tkanív 60,00 €
 • C11 – Gingivektómia elektrokauterom 20,00 €
 • C40 – Cystektómia 100,00 €
 • C41 – Intraorálna incízia – dentogénneho pôvodu, absces 20,00 €
 • IM1 – Zavedenie implantátu ICX Medentis 600,00 €
 • IM2 – Zavedenie krátkeho implantátu BICON 800,00 €
 • IM7 – Zavedenie miniimplantátu s nadstavbou na stabilizáciu protézy 450,00 €
 • IM4 – Augmentácia kosti pred implantáciou- za jedno impl. miesto 200,00 €
 • IM4b – Augmentácia po malom chir. zákroku, socket preservation 100,00 €
 • IM5 – Explantácia intraoseálneho implantátu 100,00 €
 • IM6 – Sinus lift interný s augmentáciou - za jedno impl. miesto 200,00 €
 • IM8 – Sinus lift otvorený s augmentáciou - za jedno impl. miesto 500,00 €

 

6 Stomatologická protetika

 • F63 – Stiahnutie / rozpílenie pôvodnej fixnej náhrady – za každý pilier 10,00 €
 • F64 – Opätovné nasadenie fixnej náhrady – za každý pilier 10,00 €
 • F65 – Provizórna korunka – razidlová, Structur 20,00 €
 • F66 – Odtlačky pre anatomické modely + vyhotovenie modelov 40,00 €

 

Fixné náhrady

 • I03 – Inlay koreňová, jeden kanálik, nepriama 150,00 €
 • I07 – Inlay, onlay celokeramická 300,00 €

 • K04 – Korunka kovokeramická, – frézovaná 250,00 €

 • K06 – Korunka celokeramická – Zirkonoxid - frézovaná 300,00 €
 • K07 – Lítiumdisilikátova korunka Emax, IPS EMAX, Trinia 320,00 €

 • K00 – Ochranná dočasná živicová PEEK korunka – frézovaná 60,00 €

 • IM3a – Suprakonštrukcia implantátu ICX – titánova 150,00 €
 • IM3b – Suprakonštrukcia implantátu BICON – titánová 200,00 €
 • IM3c – Suprakonštrukcia individuálna celozirkónová – frézovaná 200,00 €

 

Snímateľné náhrady

 • SN1 – Celková snímateľná náhrada 400,00 €
 • SN3 – Čiastočná snímateľná náhrada 400,00 €

 • SN4 – Celková sním. náhrada fix na 2/4 implantátoch – titán strmeň / Locator 2000,00 €

 • M00 – Medzerník do 4 zubov – štand. mat. 150,00 €
 • SN6 – Skeletová náhrada – štand. mat. 800,00 €
 • SN7 – Dlaha proti bruxizmu 3 mm alebo 4mm 90,00 €

 

Opravy, úpravy, doplnkové výkony

 • R01 – Rebazácia celkovej snímateľnej náhrady 90,00 €
 • R02 – Oprava prasknutej, zlomenej náhrady, vypadnutý zub 50,00 €
 • R03 – Priesvitné podnebie celkovej náhrady, / individuálna výstuž 30,00 €

 

Ceny za ostatné protetické práce budú určené na základe aktuálneho cenníka stomatologického laboratória.

Cenník je platný od 1. 2. 2020
Poskytnutie iných výkonov podľa dohody.

Súkromná nezmluvná špecializovaná ambulancia zubného lekárstva a dentoalveolárnej chirurgie a implantológie.

Ordinačné hodiny

 • Pondelok8:00 - 16:00
 • Utorok8:00 - 16:00
 • Streda11:00 - 19:00
 • Štvrtok11:00 - 19:00
 • Piatok8:00 - 12:00
 • Víkendzatvorené

Copyright © 2017 - 2020 Dr. Ostertag dental s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.

Created by Danes Creative elements